Kontakt

For generelle henvendelser kontakt:
support@stand.no

For leverandørspesifikke spørsmål, kontakt:
Thomas Weihe
Verdikjededirektør
Dagligvareleverandørenes forening
thomas.weihe@dlf.no

For kjedespesifikke spørsmål, kontakt:
Jens Olav Flekke
Daglig leder
Dagligvarehandelens Miljøforum
jof@dmf.no