OM STAND

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje  representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF)

STAND STAND-logo-150w

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) er etablert av aktørene i bransjen. STAND – skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc).

STAND er etablert med formål å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjoner i verdikjeden frem til forbruker. 

DLFDLF_LOGO_150w

Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) er felles forum for leverandører av forbruksvarer, med fokus på merkevarer. DLFs oppgave er å bidra til effektive rammebetingelser for medlemsbedriftene i sunt samarbeid med handelsledd og myndigheter. DLFs medlemmer står for mer enn 95 % av omsetningen av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner og storhusholdning.

DMFDMF_logo_150pxw

Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) er et forum innen dagligvarehandelen for koordinering av felles overordnede utfordringer knyttet til

  • Bærekraftig transport for redusert miljøbelastning med fokus på: Logistikk, emballasje og lastbærere, og verdikjedeoptimalisering
  • Trygg mat
  • Bransjeavtalene for retur av brukt emballasje og materialselskapene

DMF har for tiden tre medlemsbedrifter: NorgesGruppen ASA, COOP Norge AS og REMA 1000 Norge AS.