STAND002 og STAND006

I forbindelse med revisjon januar 2017 ble STAND002 og STAND006 innlemmet i ny STAND009.