STAND001 – Fordeling av holdbarhetstid

Reduksjon av matsvinn er et overordnet mål i samfunnet. Matsvinn knyttet til at grenseverdier for holdbarhet mellom partene i verdikjeden passeres, utgjør en betydelig del.

Kartlegging viser at matsvinnet reduseres betydelig dersom butikk og forbruker disponerer en større del av den totale holdbarhetstiden. Det er derfor en målsetting at produsent og grossist forbruker minst mulig av tilgjengelig tid. Denne standarden inneholder en tabell som regulerer ansvaret for- og forventninger mottaker av varer har knyttet til holdbarhet.

En overordnet målsetting er at produsert vare eksponeres mot forbruker. Ved mindre overskridelser av tabellens grenseverdier forutsettes at aktørene søker løsninger som gir lavest mulig matsvinn.

“Standarden kan lastes ned ved å klikke her!”

Vedlegg 1 – Dynamisk holdbarhet

Vedlegg 2 – Bilaterale avtaler