STAND003 – Felles retningslinjer for reklamasjoner og returer

Hensikten med denne standard er å regulere ansvar i forbindelse med reklamasjoner og returer. Standarden bygger på Incoterms bestemmelser om ExWorks.

Husk spesielt på:

  • Retur av varer godtas normalt ikke. Det må avtales spesielt dersom returer skal godtas, eksempelvis ved
    • Utskifting av gammel vare ved introduksjon av ny vare
    • Sesongvarer – Kampanjer initiert av selger

“Standarden kan lastes ned ved å klikke her!”

Søk