STAND005 – Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen

Denne standard omfatter merking av D-pak og pall, samt elektronisk informasjonsutveksling med den hensikt å få til en effktiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker, og samtidig sikre sporbarhet gjennom verdikjeden.

Resultater fra feltstudie for kartlegging av kvalitet på pallmerking og bruk av elektronisk pakkseddel i Dagligvarebransjen i Norge – klikk for nedlasting!

Husk spesielt på:

  • Endring på produktinformasjoner må alltid utveksles gjennom EPD-basen!
  • Produkter og paller har ulike krav til merking – sjekk standard!
  • Viktig med god kvalitet på etikett og strekkode. Send gjerne prøve til GS1 Norway før trykking!
  • Elektronisk pakkseddel har ulik krav til detaljeringsgrad avhengig av type pall som produktet står på

“STAND005 Merking av d-pak og pall – klikk for å laste ned!”

Søk