STAND007 – Servicegrad Standarddefinisjoner

Denne standard har til hensikt å etablere en felles plattform som utgangspunkt for måling, kommunikasjon og gjensidig evaluering gjennom å definere ulike begreper og forutsetninger knyttet til servicegrad.

Husk spesielt på:

  • Partene står fritt i valget om avtale om servicegrad skal inngå eller ikke
  • Dersom avtale om servicegrad skal inngå må partene avtale hvilke målinger som skal utføres. Det anbefales at de prioriterte målene mengde, tid og administrasjon avtales

“Standarden kan lastes ned ved å klikke her!”

Søk