STAND008 – Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje

 

Denne standard har til hensikt å bidra til økt forbrukersikkerhet, samtidig som at den ivaretar forretningsmessige og juridiske krav hos industri og handel.

Husk spesielt på:

  • Sporing gjelder for alle ledd i verdikjeden, og hvert ledd skal kunne spore ett ledd bak og ett ledd frem. Dersom leveringsadresse ikke samsvarer med den juridiske eier og fakturagang må dette avtales mellom partene
  • Bedriftene skal ha etablert et sporingssystem, og prosedyrer for hvordan hendelser og kriser skal håndteres. Prosedyrer utover standardens minimumskrav må avtales spesielt

Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje. Versjon: 2.0. Første utgave utarbeidet 2004, sist revidert 13.8.2009 – klikk for å laste ned.

Vedlegg A Varslingsskjema kan fylles ut elektronisk Varslingsskjema versjon 2.1 – klikk for nedlasting

Vi har fått tilbakemelding om at utfylling ikke fungerer i enkelte nettlesere. Man kan komme rundt problemet ved å benytte en pdf-leser (Adobe eller tilsvarende). Du må da først lagre Varslingsskjemaet lokalt på din egen datamaskin. Det gjør du ved å åpne Varslingsskjemaet på vanlig måte i nettleseren din og så velge funksjonen Lagre som (Save as). Når Varslingsskjemaet er lagret, går du til den aktuelle mappen hvor Varslingsskjemaet er lagret og åpner det.  Har du fortsatt problemer, ta kontakt med Inger Trine Langelo på itl(a)gs1.no.

 

Søk