STAND009 – Standard for optimale pakninger i dagligvarebransjen

Denne standard med sjekkliste brukes ved utforming og optimalisering av forbruker-, detaljist- og transport-emballasje.

Husk spesielt på:

  • At F-pak er tilpasset butikkens hyllesystem og at den gir korrekt informasjon om innholdet
  • D-pak skal være lett håndterbar, åpningsvennlig og effektiv i butikk, samt være tilpasset varens omløpshastighet
  • Pallen skal utnyttes maksimalt for god transport- og lagerutnyttelse

I forbindelse med revisjon januar 2017 ble STAND002 og STAND006 innlemmet i ny STAND009.

Standarden kan lastes ned ved å klikke her

STAND009 sjekkliste kan lastes ned her. Denne PDF’en kan fylles ut, men for å sikre at den fungerer optimalt må den lagres lokalt lagres lokalt på din pc og åpnes i egnet PDF leser som for eksempel Adobe Acrobat Reader.

Vedlegg Topplastmerkingssystemet kan lastes ned her

Guide til depalleteringsprosess ved automatlager kan lastes ned her

 

Søk