STAND011 – Effektive sortimentsendringer

 

«Stand011 Effektive lanseringer» ble etablert i 2013 for å sikre bedre leveringsevne og unngå tomme butikkhyller ved lansering av nye produkter. Stand011 beskriver omforente aktiviteter, prosesser og frister i implementeringsfasen av lanseringer. Standarden har tatt utgangspunkt i ”Beste praksis for lanseringer” (2009), og tilpasset denne.

Implementering av STAND011 har så langt medført gode resultater, og bransjen forventer ytterligere forbedringer ettersom den i stadig større grad tas i bruk og etterfølges. Samtidig erkjennes at andre sortimentsendringer er en like sentral årsak til tomme hyller. Som følge av dette er standarden revidert sommeren 2015, og inneholder nå omforente aktiviteter, prosesser og tidsfrister ved alle sortimensendringer. Standarden utgjør et felles avtalt rammeverk som skal bidra til å opprettholde varetrykk i butikk, unngå utsolgtsituasjoner i verdikjeden samt redusere kostnader, retur og ukurans. Standarden implementeres i forbindelse med lanseringsvinduet i februar 2016.

 

Viktige lenker:

Standarden kan lastes ned ved å klikke her!

Her kan du lese i vår informasjonsbrosjyre for 2017 – klikk her

Tidsfrister 2017

Tidsfrister 2018

Tidsfrister 2019

Bakgrunnsstoff:

STAND sendte ut et viktig felles informasjonsskriv til leverandører og kjeder 25.april.2013. Dette kan lastes ned her.

Det ble avholdt informasjonsmøte om STAND011 4. juni 2013. Presentasjonene fra dette møtet kan du laste ned her!

 

 

Søk