STAND012 – Samhandling transportinformasjon

Dokumentet beskriver samhandlingsprosesser mellom grossister, transportører og leverandører, slik de
skal utføres etter «beste praksis».

Prosessene har utgangspunkt i at transporten utføres på oppdrag fra grossistene.
Utgangspunktet for prosessene er at grossist sender en varebestilling til leverandør på elektronisk format.

“Standarden kan lastes ned ved å klikke her!”

Søk