STAND013 – EDI

Standarden skal brukes for elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen.

Implementering vil starte i 2016, etter bilateral avtale mellom partene, og vil erstatte dagens DEDIP/DEDIP2-standard.

Standarden består av 5 deler:
DEL1 – Sammendrag og beskrivelse av prosesser
DEL2 – Meldingsbeskrivelse EANCOM
DEL3 – Meldingsbeskrivelse XML     –     XSD-Skjemaer for nedlasting
DEL4 – Endringslogg
DEL5 – EDI Utvekslingsavtale

LES HER – Endringer per 5. april 2017 etter siste publiserte versjon

Fra DEDIP til STAND013

Det er en forutsetning for vellykket implementering at partene setter seg godt inn i den nye standarden. Det anbefales allerede nå å laste ned Del 4 – Endringslogg, som overordnet beskriver forskjeller mellom ny og gammel standard.