Download as PDF

Oversikt over hvilke meldinger som skal utveksles for de ulike distribusjonsformer, med frister.