Ordliste – Batch / lot number

Definisjon:
Et unikt nummer som identifiserer en Batch