Ordliste – Batch

Definisjon:
Ingen entydig definisjon, men kan best defineres som en mengde som naturlig hører sammen enten grunnet innsatsfaktorene eller produksjonsprosessen. Er normalt en produksjon som har samme holdbarhetsdato , og bruker det samme partiet med innsatsfaktorer/råvarer