Ordliste – Beholdningsstyrt sortimentsendring

Definisjon:
Innebærer at utgående vare selges til beholdning er på et lavt nivå eller sluttsolgt og at salg av ny vare starter deretter.