Ordliste – Blandingspall

Definisjon:
En pall som består av forskjellige D-pak, eller samme D-pak men med forskjellig batch/lot-nummer eller holdbarhetsdatoer