Ordliste – Brekkasje

Definisjon:
Skade som oppstår på produkter og/eller emballasje under lagring, transport eller annen håndtering