Ordliste – Crossdock

Definisjon:
Distribusjonsform. Vanligvis brukt på enkelte kjølte produkter. Innebærer at leverandør pakker varene per kunde, som deretter hentes og sammenstilles med øvrige varer til kunden på et transittlager, for utkjøring til sluttkunde