Ordliste – Delisting

Definisjon:
Fjerning av produkter fra sortimentet til en kjede/detaljist