Ordliste – Destruksjon av vare

Definisjon:
Destruksjon er uskadeliggjøring av avfall på en kontrollert måte i godkjent anlegg. Destruksjon av produkter kan pålegges i vedtak fra Mattilsynet, for eksempel for å hindre spredning av smittestoffer.