Ordliste – Distribusjonsform

Definisjon:
Hvilken måte produkter sendes mellom leverandør og kunde. Distribusjonsformer omfattet av retningslinjer STAND er distribusjon via distributør, direktelevert til detaljist, samt Crossdock