Ordliste – Distributør

Definisjon:
Ledd mellom leverandør og retailer. Den enhet som oftest kjøper varer fra leverandøren og som holder lager av varer før transport til butikk