Ordliste – EANCOM

Definisjon:
Elektronisk meldingsformat for handelsmeldinger utviklet av GS1, basert på EDIFACT-standard