Ordliste – EDI Ordre

Definisjon:
Elektronisk handelsmelding som inneholder en bestilling av produkter