Ordliste – EDI Ordrekvittering

Definisjon:
Elektronisk handelsmelding som inneholder en bekreftelse på at ordre er mottatt