Ordliste – EDI Pakkseddel

Definisjon:
Elektronisk handelsmelding mellom selger og kjøper som beskriver produkter og tilhørende mengder som blir levert.