Ordliste – EDI Utvekslingsavtale

Definisjon:
Bilateral avtale mellom leverandør og kunde som regulerer EDI samhandling og spesielle forhold vedr bruk og forståelse av EDI-meldingene