Ordliste – EDIFACT

Definisjon:
EDIFACT 22 Elektronisk meldingsformat for handelsmeldinger utarbeidet av FN (Forente Nasjoner)