Ordliste – EHF

Definisjon:
Elektronisk handelsformat utviklet av DIFI