Ordliste – Eksponeringsenhet

Definisjon:
Pall med ett fast antall F-pak, beregnet for eksponering hos detaljist.