Ordliste – EDI Ordrebekreftelse

Definisjon:
Elektronisk handelsmelding som inneholder en bekreftelse på hvilke produkter og mengde som vil bli levert med utgangspunkt i tidligere ordre