Ordliste – EPD-basen

Definisjon:
Dagligvarebransjens produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av grunndata. Se www.tradesolution.no/epd