Ordliste – F-pak

Definisjon:
Den enhet av et produkt som en forbruker kjøper