Ordliste – Forbandstabling

Definisjon:
Stabling av D-pak på pall hvor alle D-pak er lagt i avvikende mønster i hvert lag på pall for å sikre stabilitet.