Ordliste – Frigivelse av vare

Definisjon:
Brukes i relasjon til rutiner ved tilbakekalling/tilbaketrekking. Når en krise er under kontroll, og produktene i markedet trygt kan distribueres i verdikjeden og selges til forbruker, skal alle involverte parter informeres om dette