Ordliste – GLN

Definisjon:
Global Location Number. Et globalt unikt nummer for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner (leverings- og hente-adresser, kjøreporter, etc) administrert av GS1. Se www.gs1.no/gln