Ordliste – Grunndata

Definisjon:
Basisinformasjon om produkter og aktører