Ordliste – Grunndataregistrering

Definisjon:
Registrering av grunndata i EPD-basen