Ordliste – GS1-128 AI

Definisjon:
Koder i strekkoden som brukes til å beskrive og skille de forskjellige informasjonselementene fra hverandre. Vises som tall i parantes i klartekst under strekkoden