Ordliste – Helsefare

Definisjon:
Helsefare/helsefarlig/helserisiko er en situasjon/tilstand som kan inntreffe hvis en forventet anvendelse av et produkt kan medføre redusert helse av akutt eller langsiktig karakter for ulike forbrukergrupper.