Ordliste – Holdbarhetsdato

Definisjon:
Holdbarhetsmerking på produktet enten Best før dato eller Siste forbruksdag