Ordliste – Informasjonsbredde

Definisjon:
Alle grunndata/informasjoner med tilhørende attributter. I STAND er dette brukt i tilknytning til produkter i EPD