Ordliste – Innfasingsmetode

Definisjon:
Metode for hvordan et nytt produkt skal erstatte et eksisterende produkt.