Ordliste – Karantene

Definisjon:
se sperre en vare/sperring