Ordliste – Kaste en vare

Definisjon:
Aksjonsform ved tilbakekalling/tilbaketrekking. Normalt er det ikke behov for spesialbehandling av produkter som tilbakekalles/tilbaketrekkes. For disse produktene er det tilstrekkelig at de kastes på stedet på egnet måte.