Ordliste – Kontaminering

Definisjon:
Forurensning