Ordliste – Krengningsstivhet

Definisjon:
Beskrivelse av hvor mye en forpakning tåler uten å endre form eller fasong