Ordliste – Kundepakket enhet

Definisjon:
En enhet som en leverandør pakker og merker for levering til sluttmottaker. Brukes ved crossdock