Ordliste – Lastbærer

Definisjon:
En pall eller en plastkasse for å transportere eller lagre produkter